Energooszczędność

Kierując się wytycznymi w kwestii ochrony środowiska nasze domy są bardzo przyjazne dla otoczenia. Małe zapotrzebowanie na paliwo energetyczne, pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. Użyte drewniane materiały podczas budowy domów szkieletowych umożliwiają uzyskanie wysoko przyjaznego mikroklimatu, co ma pozytywny wpływ na aspekty zdrowotne mieszkańców.

– wyniki przegrody
Warunki techniczne budynków– NORMY.
Nowe zapisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmieniają się sukcesywnie od 1 stycznia 2014 i 2017.
Ostatnim etapem zaostrzania się warunków technicznych będzie rok 2021.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Uc(max) ścian przy proponowanej technologii

 
Tradycyjna
W / (m2*K)
Prefabrykowana
W / (m2*K
Wymagania
NORMA 2021
Fundament 0,34 0,20 0,30
Sciany Zewn. 0,22 0,15 0,20
Strop 0,17 0,12 0,15

Legenda:

Przyjęte technologie metody TRADYCYJNEJ:

-Fundament (styr. 5cm+5cm)

-Ściany Zewnętrze  (styr. 16cm EPS 0,40)

-Strop  (wełna 15cm+10cm)

Matoda tradycyjna – otrzymanie parametrów wg Normy 2021

-Fundament (styr. 19  cm 0,40) – wynik 0,20

-Ściany Zewnętrze  (styr. 25cm EPS 0,40) – wynik 0,15

-Strop  (wełna 34 cm, 0,42) – wynik 0,12