Otoczak

Otoczaki z polskich złóż marmuru dolomitycznego to naturalne kamienie poddane procesowi obtaczania. Cechuje je ciekawa kolorystyka. Produkowane są w kolorze naturalnym, tj. białe z wielobarwnymi wtrąceniami (tzw. białe) lub pastelowe z wielobarwnymi wtrąceniami.