Stropy

Elementem odcinającym od siebie poszczególne piętra a zarazem stężającym całość budynku jest strop międzypiętrowy. Wykonujemy go jako konstrukcję belkową z poszyciem z płyt MFP gr. 22mm. Stosujemy belki drewniane KVH o przekroju 6/20cm. Do wygłuszenia używamy wełnę mineralną gr. 10cm. Sufit z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12mm podwieszamy do belek drewnianych na stalowej konstrukcji ocynkowanej.

Przy domach parterowych strop stanowi element zamykający. Stosujemy wówczas pełne docieplenie z zastosowaniem wełny mineralnej gr. 30cm.