Fundament

Podstawowym elementem posadowienia budynku na gruncie jest płyta fundamentowa. Wybierając ten sposób fundamentowania kierujemy się względami ekonomicznymi podpartymi prawidłowymi obliczeniami konstrukcyjnymi w nawiązaniu do lokalnych warunków gruntowych.

Z uwagi na różne strefy przemarzania w danych regionach naszego kraju, stosujemy wymianę podłoża gruntowego pod projektowany fundament. Do wymiany gruntu stosujemy pospółkę, piasek lub keramzyt. Po odpowiednim zagęszczeniu mechanicznym stanowi podstawę do wykonania płyty żelbetowej.